Cludiant Cymunedol i Ddyffryn Nantlle

Mae partneriaeth leol yn cydweithio â mudiad O Ddrws i Ddrws, sy'n darparu cludiant i bobl hŷn ac anabl yn ardal Llŷn, i ymchwilio i'r posibiliad o gael cludiant cymunedol i Ddyffryn Nantlle.

Gallwch lawrlwytho dogfennau am y prosiect yma: